Misija i vizija

  • Print

-          sakupljanje, prečišćavanje i  distribucija  vode ,

-          visokogradnja  i  niskogradnja ,

-          instalaterski  radovi ,

-          završni građevinski  radovi,

-          davanje  u  najam  mašina i  opreme  ili  rušenje  sa  rukovaocem ,

-          uklanjanje  otpadnih  voda   iostale  uslužne  djelatnosti